Error get alias
Error get alias
Стань студентом прогресивної програми - отримай квиток у майбутнє!
Який диплом ти маєш?
Обери один із університетів, в якому бажаєш навчатися на програмі “Агрокебети”:

ДОГОВІР
публічної оферти про надання благодійної пожертви

Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією Фізичної особи-підприємця Циркуна Анатолія Володимировича, який є керівником проекту «Агрокебети», (надалі – Товариство), укласти договір щодо надання благодійної пожертви, на зазначених нижче умовах:

1. Поняття, що вживаються в цьому Договорі

Публічна оферта – дійсна пропозиція Товариства, що розміщена на сайті: https://agrokebety.com/selo-yak-vono-ye, про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, направлених на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Товариству для наступної передачі Бенефіціарам для досягнення певних цілей, передбачених Статутом або програмами Товариства, відповідно до Статуту Товариства та цього Договору.

Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

2. Предмет договору

1.1. Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Товариству грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на реалізацію бізнес-плану розвитку сільських територій, переможцю IV Всеукраїнського конкурсу "Неймовірні села України 2019", який організовує онлайн-видання AgroPortal.ua.

1.2. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

1.3. Сторони підтверджують, що предметом цього Договору не є пряме чи опосередковане отримання прибутку жодною із Сторін.

3. Акцепт

1. Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти, повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, ціллю публічного збирання коштів, а також підтверджує право Товариства використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Товариства.

4. Права та обов'язки сторін

1.1. Благодійник має право без обмежень за розміром та кількістю разів надавати Товариству Благодійну пожертву протягом всього строку дії цього Договору.

1.2. Сторони мають право використовувати та поширювати інформацію про надання Благодійної пожертви Благодійником та про його участь у сприянні Товариству в реалізації цілей, визначених Статутом.

1.3. Товариства зобов'язується володіти, користуватися та розпоряджатися Благодійною пожертвою для реалізації цілей, визначених Статутом.

1.4. Товариство зобов'язується надавати на вимогу Благодійника звіт щодо спрямування та цілей використання Благодійної пожертви.

5. Строк збирання коштів

1.1. Публічне збирання коштів триває до моменту припинення діяльності Товариства (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Товариства, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: https://agrokebety.com

6. Інші умови

1.1. Витрати, пов'язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.

1.2. Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов Оферти. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Оферти. Крім цього, укладанням Оферти, Благодійник підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

1.3. Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті Товариства та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана Товариством для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, Товариство зобов'язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім'я, по батькові) може бути використана Товариством в засобах масової інформації або на сайті Товариства: https://agrokebety.com.
ОСТАННІ НОВИНИ
FACEBOOK
YOUTUBE
TELEGRAM
INSTAGRAM
+38-067-769-86-58
+38-067-538-18-81
info@agrokebety.com
ЗВ'ЯЖИСЬ З НАМИ:
ПІДПИСУЙСЯ НА НАС
Сайт використовує файли cookies для аналізу трафіку і налаштування реклами.
Погоджуюсь
Close
НОВИНИ З КЕБЕТОЮ
Залишай свою пошту та слідкуй за новинами проекту!
*Підписуючись на розсилку, ви погоджуєтеся на використання персональних даних
МАЙБУТНЄ ПОЧИНАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ!
Розробка та просування:
© 2020 Aгрокебети