Стань студентом прогресивної програми - отримай квиток у майбутнє!
Який диплом ти маєш?
Обери один із університетів, в якому бажаєш навчатися на програмі “Агрокебети”:

Чому управління персоналом відіграє ключову роль в організації: відповіді на важливі питання про управління персоналом

Успішна діяльність будь-якої організації залежить від багатьох факторів, серед яких один з найважливіших — наявність системи управління персоналом.
На жаль, на території пострадянських країн це поняття стало розвиватися набагато пізніше, ніж на Заході. Ситуація така: з матеріальних причин багатьом компаніям здавався більш близьким формат «хто начальник відділу, той і керує персоналом свого відділу, піклується про його потреби і продуктивність». Але на практиці це виявляється згубним для всієї компанії, оскільки призводить до знецінення корпоративної культури, зниження мотивації співробітників, втрати ефективності їх праці та напруженості в відносинах з керівництвом. На даний момент рішення очевидне: впровадити розумну систему управління персоналом, за реалізацію якої будуть відповідати кваліфіковані співробітники.

Давайте розберемося докладніше в специфіці цієї теми, поговоримо про її важливість, а також дізнаємося, що це за спеціальність «Управління персоналом» в сучасних умовах.

Що таке управління персоналом в організації

Під управлінням персоналу прийнято розуміти певний вид діяльності, спрямований на керівництво людьми з метою реалізації проектів організації. При цьому максимальний акцент робиться на працю, досвід і таланти співробітників, а також на рівень їх задоволеності від самої роботи. Тобто, управління персоналом — це не про сувору регламентацію дій кожного з працівників, а про вміння взаємодіяти з ними: поважати, мотивувати і направляти їх роботу на благо компанії.

Проте, уявіть собі, був час, коли все виглядало не так «гуманно». Дійсно, до останнього десятиліття XX століття в поняття управління персоналом вкладалося якраз розуміння суворого «керівництва». Взаємовідносини між роботодавцем і працівниками були досить суперечливими, оскільки між ними знаходився цілий звід правил взаємодії. Під кінець XX століття організації стали переорієнтовуватись на формат «співпраці», в рамках якого особистість самого співробітника стає досить важливою, його мотивації та вмінням приділяється належна увага. Управління в новому розумінні — це вміння задіяти весь потенціал кожного з працівників на реалізацію стратегічних завдань компанії.

В управлінській практиці ви можете зустріти два поняття: «управління персоналом» і «управління людськими ресурсами». Важливо розуміти, що це дві різні речі. Основна відмінність в тому, що в першому випадку ми розглядаємо людину, як повноцінну і самодостатню особистість, при цьому вагома увага приділяється її потребам і правам. Також інтереси персоналу враховуються при постановці комерційних цілей. Що ми маємо в другому випадку? По-перше, персонал сприймається як ресурс, за допомогою якого досягаються цілі компанії. При цьому, в ресурс готові вкладати і сприяти його розвитку. По-друге, найважливішим є саме цілі компанії, а не співробітників.

Тобто, управління людськими ресурсами співвідносно з кадровим або трудовим потенціалом. У разі ж управління персоналом, матеріальні цілі грамотно переплетені за значимістю з соціальними потребами працівників. У зв'язку з цим можна виділити такі базові принципи управління персоналом:

 • при підборі співробітників увага приділяється не тільки їх діловим якостям, а й особистим;
 • колектив вибудовується таким чином, щоб зберігалась кількісна гармонія між молодими фахівцями і вже досвідченими співробітниками;
 • діяльність співробітників оцінюється, а на основі отриманих даних формуються стратегії для професійного зростання і розвитку кожного;
 • здорова і прозора конкуренція заохочується, завдяки чому значно розвивається кадровий потенціал компанії;
 • в організації присутня довіра до кожного співробітника, але разом з нею працює і система адекватної перевірки результатів роботи кожного;
 • компанія завжди готова до ситуації, коли хтось зі співробітників не може вийти на робоче місце, і має можливість його замінити;
 • для кожного із співробітників передбачені можливості для підвищення його професійної кваліфікації;
 • вся кадрово-управлінська діяльність компанії ведеться відповідно до чинних правових актів.

Таким чином, управління персоналом носить складний і системний характер. Сучасні фахівці виділяють досить велику кількість моделей цієї діяльності. У загальному вигляді вони діляться на економічні, технократичні і сучасні. У першому випадку ми маємо справу з моделями, що акцентують увагу на матеріальному заохоченні співробітників. У другому випадку акцент йде на використання різних адміністративних методів організації праці та контролю. У третьому форматі йдеться про лідерство та партнерство між співробітниками, про творчість в колективі і людський самоконтроль. У будь-якому випадку ми говоримо про вплив на співробітників одночасно зі взаємодією з ними: про формування кадрового складу та його подальше регулювання.

Що таке управління проектами — читайте у нашій попередній статті.

Чому управління персоналом необхідне будь-якій організації

Вкотре повертаємось до давно відомої істини: успіх будь-якої організації залежить від людей, які в ній працюють. Отже, управління цими людьми — інструмент досягнення успіху компанії. На жаль, навіть високотехнічні організації не можуть виключити ймовірність людської помилки, отже є потреба у розумній організації діяльності кожного із співробітників.

Просте порівняння: колектив в будь-якій організації схожий на людський мозок. У ньому також є багато відділів, що відповідають за конкретні дії і прийняття необхідних рішень. Що допомагає мозку працювати максимально швидко і обслуговувати потреби всього організму? Добре працююча нейронна мережа. За аналогією з колективом цю функцію виконує система управління персоналом. Адже саме від швидкої і злагодженої взаємодії між співробітниками і залежить успіх в реалізації проектів.

Розуміння важливої ролі цієї діяльності можна добре побачити, якщо розглянути основні види кадрових маніпуляцій в будь-якій організації.

 1. Починається все, звісно, з прийому співробітників на вакантні посади. Логічно, що кандидат повинен відповідати поставленим компанією вимогам, щоб в результаті ми отримали добре налагоджену систему роботи. Для цього той, хто здійснює управління персоналом, проводить співбесіди, дає тестові завдання і влаштовує кандидата на «випробувальний термін».

 2. Адаптація нових співробітників на робочому місці. Нова людина повинна максимально швидко включитися в діяльність, з чим їй і допомагає менеджер по персоналу. По-перше, новому співробітнику надають допомогу при організації особистого робочого процесу. По-друге, його підтримують при адаптації в новому колективі в особистісному плані. По-третє, «новачкові» надається професійна підтримка. Менеджер по персоналу в цій ситуації визначає, хто зможе надати йому підтримку на перший час, в залежності від рівня зайнятості та дружелюбності колег.

 3. Розвиток кожного окремо взятого працівника і команд в цілому. Безперервний розвиток і вдосконалення професійних вмінь — запорука успіху не лише самої людини, а й усієї команди. Тому організація різних навчальних заходів і впровадження правильної системи мотивації — ще одна важлива частина системи управління персоналом.

 4. Підтримка морального здоров'я співробітників і корпоративної культури. І тут теж центральну роль виконує менеджер, відповідальний за управління персоналом. Йому необхідно слідкувати за актуальністю кодексу корпоративної культури, а також за тим, чи не порушують його співробітники.

Таким чином, ми підійшли до головного висновку: управління персоналом відіграє дійсно ключову роль в організації будь-якого масштабу. Саме від правильно підібраних, адекватно інтегрованих в один колектив співробітників залежить те, наскільки вони зможуть створити продуктивні команди і досягати цілей діяльності компанії. І всім цим займаються відповідні фахівці — «кадровики», «менеджери по персоналу» або «HR-менеджери». Про те, що це за професія, поговоримо далі.

Управління персоналом як професійна діяльність

Отже, давайте розберемося, хто такий менеджер з управління персоналом. До 90-х років минулого століття людину даної професії називали просто «кадровик». З розвитком сфери рекрутингу та діловодства за кордоном, до нас поступово перейшло таке поняття, як HR-менеджер. Саме він і займається управлінням персоналом на всіх рівнях, а не тільки під час підбору персоналу.

Як виглядає сучасний HR-менеджер? Перш за все, це людина керівної посади, певний стратегічний управлінець. В його обов'язки входить все те, про що ми говорили раніше, а також:

 • планування потреби у відкритті нових вакансій відповідно до завантаженості кожного співробітника і кількості проектів в роботі;
 • формування посадових інструкцій і розкладу (при необхідності);
 • аналіз результативності поточної діяльності співробітників;
 • формування системи заходів для підвищення кваліфікації колег;
 • проведення атестаційних заходів.
Також професійний HR-менеджер стежить за ментальним станом своїх колег, піклується про їх мотивацію і інтереси. Тобто, такий фахівець знаходиться в категорії керівників і забезпечує ефективну роботу всього персоналу.

Досить об'ємний список обов'язків, як для однієї людини — чи не так? Саме тому в великих і успішних організаціях управлінням персоналу займаються відділи кадрів або департаменти. Формуються вони з окремих фахівців, кожен з яких відповідальний за конкретні етапи в цьому управлінні. Тому ви часто можете зіткнутися з ситуацією, коли в посадовий список HR-менеджера входить виключно рекрутинг (пошук і підбір кандидатів на ту чи іншу посаду). Очолює такий відділ Директор по персоналу або HR-директор. У маленьких компаніях управлінням персоналу займається один або два співробітника, але і навантаження на них йде менше, ніж в великих організаціях.

На даний момент є маса варіантів, куди можна вступити на управління персоналом, якщо людина хоче спеціалізуватися саме на цьому. Наприклад, є варіанти різних приватних курсів, які проводять практики цієї спеціальності. Вартість їх залежить саме від викладаючих експертів. Також у багатьох університетах України є окрема спеціальність «менеджер з управління персоналом». Знаходиться вона на стикові соціології, психології та управлінських наук. Конкретний факультет залежить саме від університету. На магістерській програмі «Агрокебетів» тема управління персоналом також має почесне місце, адже Farm-manager`и будуть стикатися з цим в реальній управлінській практиці.

Сподіваємося, в цій статті ми допомогли вам розібратися в основах такого важливого явища, як «управління персоналом» і що за професія криється в практичному його застосуванні!
Нагадаємо, що у січні 2019 року на базі факультету аграрного менеджменту НУБіП України асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» започаткувала магістерську програму «Агрокебети» з підготовки Farm Managers нового покоління.

Ідею створення проєкту підтримали провідні аграрні компанії України: Corteva Agriscience, МХП, New Holland, IMMER Group, Agroprosperis, ІМК, Bayer, Cygnet, «Галс Агро», Kernel, LNZ Group, «Агрейн», «Лімагрейн Україна», HORSCH, AgroHub, SmartFarming, Arzinger та PwC.
ОСТАННІ НОВИНИ
FACEBOOK
YOUTUBE
TELEGRAM
INSTAGRAM
+38-067-769-86-58
+38-067-538-18-81
info@agrokebety.com
ЗВ'ЯЖИСЬ З НАМИ:
ПІДПИСУЙСЯ НА НАС
Сайт використовує файли cookies для аналізу трафіку і налаштування реклами.
Погоджуюсь
Close
НОВИНИ З КЕБЕТОЮ
Залишай свою пошту та слідкуй за новинами проекту!
*Підписуючись на розсилку, ви погоджуєтеся на використання персональних даних
МАЙБУТНЄ ПОЧИНАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ!
Розробка та просування:
© 2020 Aгрокебети